•  
Σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής με τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας για τα προβλήματα της περιοχής.
Σύσκεψη συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου στα γραφεία της Π.Ε. στην Παλλήνη με τη συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Αθ. Αναγνωστόπουλου, Κ. Θεοχάρη, Στ. Κοροβέση, Σπ. Πάντζα, Ι. Στεργίου και Ι. Τσούπρα και θέμα τον προγραμματισμό της δράσης της ομάδας για τα προβλήματα που αφορούν στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
Τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν τα εξής:
  1. η άμεση καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων της Ανατολικής Αττικής.
  2. ο τρόπος συνεργασίας με τις δημοτικές αρχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
  3. η σύσταση επιτροπών τόσο με γεωγραφικά όσο και με θεματικά κριτήρια που θα ασχοληθούν με τα κατά τόπον θέματα, στις οποίες θα αξιοποιηθούν τα μέλη της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών δημοτικών παρατάξεων και των τοπικών κινημάτων.

Επιπλέον, καθορίστηκε τακτικός χρόνος συνεδρίασης της ομάδας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κάθε 15 ημέρες προκειμένου να γίνει ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την περιοχή.